FUNDACJA SPEŁNIAMY MARZENIA

Czym się zajmujemy? jakie są nasze zadania? : 

 

§6 statutu fundacji

Celami działalności statutowej fundacji są:

 1. Działalność charytatywna i pomoc rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 2. Aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, ubogich, zagrożonych demoralizacją oraz osobom ciężko chorym wymagającym leczenia specjalistycznego.
 4. Walka z patologią społeczną poprzez naukę, krzewienie kultury i sztuki, oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 5. Zapewnienie środków rzeczowych dla dzieci i młodzieży oraz finansowanie ich niezbędnych potrzeb : posiłki, odzież, pomoce szkolne oraz stypendia.
 6. Organizowanie wypoczynku dla osób ubogich, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 8. Wspieranie Państwowych ośrodków opiekuńczych dla dzieci i dorosłych.
 9. Formacja rodzin osób niepełnosprawnych.
 10. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
  i możliwości.
 11. Promocja i organizacja wolontariatu.
 12. Budowa domu, jadłodajni dla osób bezdomnych, oraz budowa placówki dla osób starszych 
  i niepełnosprawnych.
 13. Współpraca z placówkami oświaty.

Jeśli macie ochotę przyczynić się do tych celów zapraszamy do wspólnej pracy polegającej na wolontariacie i nie tylko! innocent

Kontakt


Wyślij wiadomość


© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl